Google Adsence

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2021แสดงทั้งหมด

ฎีกาที่ 917/2564(ประชุมใหญ่) การออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดในคดีอาญาที่คู่ความยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ฎีกา แต่คู่ความมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาตามที่ได้ขอขยายระยะเวลาไว้ ป.วิ.พ.มาตรา 147