Google Adsence

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2020แสดงทั้งหมด

ฎีกาที่ 3637/2562 คำสั่งยุติคดีตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ มีผลทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับไปมีผลทำให้คำขอในคดีส่วนแพ่งของพนักงานอัยการที่ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหายตกไปด้วย หรือไม่