คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๗๔๙/๒๕๖๔ 

               การกระทำความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ (๔) หมายความว่า ก่อนกระทำความผิดผู้กระทำความผิดได้คิดไตร่ตรองทบทวนแล้วจึงตกลงใจกระทำความผิด ไม่ใช่กระทำไปโดยปัจจุบันทันด่วน ทั้งการไตร่ตรองไว้ก่อนเป็นเหตุเกี่ยวกับเจตนาส่วนตัวของผู้กระทำความผิด ผู้ร่วมกระทำความผิดที่มิได้ไตร่ตรองไว้ก่อนไม่มีความผิดด้วย เพราะ กฎหมายมุ่งถึงการไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งเป็นสภาพจิตใจของแต่ละคน การจะเป็นตัวการร่วมกันกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนจึงต้องมีลักษณะเป็นการวางแผน การคบคิดร่วมกันมาแต่ต้นที่จะไปฆ่าผู้อื่น หรือไปดักฆ่าผู้อื่นโดยมีพฤติการณ์ร่วมกันมาแต่ต้น

               จำเลยไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ บ. หรือผู้เสียหายทั้งเจ็ดมาก่อนทั้งก่อนเกิดเหตุขณะที่ ว. และจำเลยกับพวกอยู่ที่บ้านของจำเลย ว. เป็นผู้ชักชวนจำเลยกับพวกไปก่อเหตุ โดยจำเลยไม่เคยรู้จัก ศ. และ ส. กับพวกมาก่อนทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ร่วมวางแผนกับ ว. ศ. และ ส. กับพวกด้วย จำเลยรู้แต่ว่าพวกของ ศ. มีอาวุธปืนติดตัวจะไปก่อเหตุเท่านั้น การที่จำเลยร่วมเดินทางไปกับ ว. และพวกเพื่อไปร่วมก่อเหตุจึงเป็นการตัดสินใจในทันทีทันใดนั้นเอง จำเลยคงมีความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐ ประกอบมาตรา ๘๓ ไม่มีความผิดฐานร่วมกันพยายาม ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามมาตรา ๒๘ (๔), ๘๐ ประกอบมาตรา ๘๓

 

เพิ่มเติม

               ฎีกาที่ ๑๓๓๖๐/๒๕๕๖ การที่จำเลยกับพวกมีการวางแผนและตระเตรียมอาวุธไปพร้อมตีทำร้ายผู้ตายหลายครั้งทั้งที่ผู้ตายเป็นคนพิการไม่มีทางต่อสู้ได้ จนได้รับบาดแผลและถึงแก่ความตาย ถือได้ว่าการกระทำของจำเลยกับพวกเป็นการร่วมกันฆ่าผู้ตายโดยเจตนาย่อมเล็งเห็นผล และเป็นการไตร่ตรองไว้ก่อน

 

ประมวลกฎหมายอาญา

               มาตรา ๒๘๙  ผู้ใด

               (๔) ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน