คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๕๐/๒๕๖๓ 


               ผู้ตายมีส่วนก่อให้จำเลยกระทำความผิด ผู้ตายไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยสำหรับความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามฟ้อง โจทก์ร่วมซึ่งเป็นภริยาของผู้ตายย่อมไม่มีอำนาจจัดการแทนผู้ตาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕ (๒) และไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๐

 

               ตามฎีกานี้ ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ผู้ตายมีส่วนก่อให้จำเลยกระทำความผิด ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา ย่อมไม่มีอำนาจจัดการแทน ตาม ป.วิ.อ.มาตรา ๕ (๒)

 

เพิ่มเติม

               ฎีกาที่ ๙๘๖๖/๒๕๖๐ (ประชุมใหญ่) แม้ในคดีอาญาพนักงานอัยการโจทก์บรรยายฟ้องว่า ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรจนไม่สามารถหยุดหรือชะลอความเร็วของรถให้ช้าลงพอที่จะขับหลบหลีกไม่ให้ชนรถคันอื่นที่จอดขวางอยู่ข้างหน้าได้ทัน ผู้ตายหาได้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถให้เพียงพอไม่ เป็นเหตุให้รถชนท้ายรถยนต์ที่จำเลยที่ ๑ จอดอยู่ก็ตาม แต่เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายไปก่อนไม่ถูกพนักงานอัยการโจทก์ฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญา ข้อเท็จจริงยังไม่พอฟังว่า ผู้ตายมีส่วนประมาทด้วย ผู้ตายจึงเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นบุพการีของผู้ตายย่อมเข้าจัดการแทนผู้เสียหายได้ตามมาตรา ๕ (๒)

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

               มาตรา ๕ บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้

               (๒) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา ซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้